PN-EN ISO 9001:2009 nr 105505/C/1
>> Jesteś w: Strona główna > Rekrutacja
Notatnik Drukuj PDF
Rozmiar tekstu: A A A

 

RekrutacjaOnLine

 

 

PEDAGOGIKA I i II stopnia

 

Zajęcia na studiach stacjonarnych realizowane są od poniedziałku do piątku w każdym tygodniu miesiąca.

 

Zajęcia na studiach niestacjonarnych w systemie zaocznym realizowane są na zjazdach sobotnio-niedzielnych.

 

Zajęcia na studiach niestacjonarnych w systemie wieczorowym realizowane są w poniedziałki, środy i czwartki w każdym tygodniu miesiąca w godzinach od 16.30 do 20.30.

 


STUDIA PODYPLOMOWE

 • w systemie zaocznym realizowane są na zjazdach sobotnio-niedzielnych.

 • w systemie wieczorowym realizowane są w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 16.30 do 20.30. 

 

SOCIUS - kompetencje z obszaru pomocy społecznej


 

 

DZIAŁ NAUCZANIA/ REKRUTACJA

GÓRNOŚLĄSKIEJ WSP (pok. 202)

 

GODZINY URZĘDOWANIA

Obowiązują od 17.02.2016r. do 30.06.2016r.

 

poniedziałek: 08:00-15.00

wtorek: 08:00-17:00

środa: dzień wewnętrzny

czwartek: 08:00-15:00

piątek: nieczynne

sobota: 08.00-15.00 - w terminach zjazdów studentów


przerwa 11.00-11.15

 

 

 

DZIAŁ NAUCZANIA/ REKRUTACJA

GÓRNOŚLĄSKIEJ WSP (pok. 202)

 

GODZINY URZĘDOWANIA

Obowiązują od 01.07.2016r. do 30.09.2016r.

 

poniedziałek: 08:00-15.00

wtorek: 08:00-17:00

środa: 08:00-15.00

czwartek: 08:00-15.00

piątek: 08:00-15:00

 

przerwa 11.00-11.15

 

 

 


 

ZAPISY 

 

REKRUTACJA

 

 

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie wymaganych dokumentów.

 

Wymagane dokumenty - studia I stopnia:

 

 

 

Wymagane dokumenty - studia II stopnia:

 

 • kwestionariusz osobowy (.pdf),   (rekrutacja on-line)

 • kserokopia świadectwa dojrzałości (maturalnego) + oryginał do wglądu,

 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej + oryginał do wglądu,

 • kserokopia dyplomu studiów I stopnia + oryginał do wglądu,

 • kserokopia suplementu do dyplomu oryginał do wglądu,

 • cztery zdjęcia (kolorowe na jasnym tle, bez nakrycia głowy, 35x45 mm),

 • kserokopia obu stron dowodu osobistego + oryginał do wglądu,

 • zaadresowana koperta wraz ze znaczkiem na list polecony za potwierdzeniem odbioru,

 • 2 zaadresowane koperty ze znaczkami na list polecony,

 • wzór ślubowania,( doc)

 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych oraz regulamin opłat (do podpisu w Dziale Nauczania)

 • osoby niepełnosprawne proszone są o dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności

 • wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych

 • wzór załącznika do umowy edukacyjnej
 • odpis załączników

 

 

Wymagane dokumenty - studia podyplomowe:

 

 

 

Uchwała Rady Uczelni w sprawie rekrutacji

 

Zarządzenie Rektora w sprawie rekrutacji

 

Zarządzenie Rektora w sprawie dodatkowej rekrutacji

 

ING Bank Śląski ogólny nr konta 70 10 50 12 14 10 00 00 22 22 48 74 86   

 

 

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW DO 1 697,00 ZŁ. MIESIĘCZNIE PRZEZ OKRES DO 10 MIESIĘCY W KAŻDYM ROKU STUDIOWANIA

 


MOŻLIWE MIEJSCA ZATRUDNIENIA

(PRZEZNACZENIA ZAWODOWEGO ABSOLWENTA)

STUDIA I STOPNIA – 6 SEMESTRÓW

 

LP.

SPECJALNOŚCI

MIEJSCE ZATRUDNIENIA

CZESNE ZA SEMESTR

1

pedagogika resocjalizacyjna

 

 

przygotowanie pedagogiczne i specjalistyczne do pracy w placówkach resocjalizacyjnych (zakłady penitencjarne, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, w tym ośrodki socjoterapii, zakładach poprawczych dla nieletnich) oraz przygotowanie do wypełniania zadań profilaktycznych
i diagnostyczno - terapeutycznych pedagoga szkolnego; kompetencje do pracy w kurateli sądowej, w świetlicy środowiskowej, policyjnej izbie dziecka

1750

2

pedagogika wczesnoszkolna

specjalność nauczycielska

przygotowanie pedagogiczne uprawniające do nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej w ramach zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej,
w klasach zerowych, przygotowanie do pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

1750

3

pedagogika przedszkolna

specjalność nauczycielska

 

przygotowanie merytoryczne i metodyczne do pracy nauczyciela przedszkola

1750

4

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

 

przygotowanie teoretyczne i metodyczne do pracy z dziećmi i młodzieżą
w centrach opiekuńczo-wychowawczych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, opieki całkowitej i częściowej oraz w świetlicach terapeutycznych i środowiskowych, internatach i bursach szkolnych

1750

5

edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

moduł specjalny, tylko dla tych studentów, którzy ukończyli specjalności nauczycielskie w ramach KRK; edukację na specjalnościach nauczycielskich na studiach I stopnia można poszerzyć o semestr 7, który przygotowuje do pracy nauczycielskiej w szkołach i placówkach specjalnych i integracyjnych dla uczniów-osób niepełnosprawnych intelektualnie w ramach bloku edukacyjnego: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

2300

 

 

 

MOŻLIWE MIEJSCA ZATRUDNIENIA

(PRZEZNACZENIA ZAWODOWEGO ABSOLWENTA)

STUDIA II STOPNIA – 4 SEMESTRY

LP.

SPECJALNOŚCI

MIEJSCE ZATRUDNIENIA

CZESNE ZA SEMESTR

1

pedagogika resocjalizacyjna

przygotowanie pedagogiczne i specjalistyczne do pracy w placówkach resocjalizacyjnych (zakłady penitencjarne, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, w tym ośrodki socjoterapii, zakładach poprawczych dla nieletnich) oraz przygotowanie do wypełniania zadań profilaktycznych
i diagnostyczno - terapeutycznych pedagoga szkolnego; kompetencje do pracy w kurateli sądowej, w świetlicy środowiskowej, policyjnej izbie dziecka; absolwent posiada wystarczające przygotowanie do ubiegania się
o stanowisko dyrektora w wyżej wymienionych miejscach zatrudnienia zgodnie z ogłoszoną procedurą konkursową i przy spełnieniu warunku wymaganego stażu pracy oraz doświadczenia zawodowego

1950

2

pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna

specjalność nauczycielska

 

przygotowanie pedagogiczne uprawniające do nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej w ramach zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej,
w klasach zerowych, przygotowanie do pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych; absolwent posiada wystarczające przygotowanie do ubiegania się o stanowisko dyrektora w wyżej wymienionych miejscach zatrudnienia zgodnie z ogłoszoną procedurą konkursową i przy spełnieniu warunku wymaganego stażu pracy oraz doświadczenia zawodowego

1950

3

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

przygotowanie teoretyczne i metodyczne do pracy z dziećmi i młodzieżą
w centrach opiekuńczo-wychowawczych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, opieki całkowitej i częściowej oraz w świetlicach terapeutycznych i środowiskowych, internatach i bursach szkolnych; absolwent posiada wystarczające przygotowanie do ubiegania się
o stanowisko dyrektora w wyżej wymienionych miejscach zatrudnienia zgodnie z ogłoszoną procedurą konkursową i przy spełnieniu warunku wymaganego stażu pracy oraz doświadczenia zawodowego

1950

4

edukacja dla bezpieczeństwa z bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym

specjalność nauczycielska

przygotowanie pedagogiczne; przygotowanie merytoryczne i umiejętności do podjęcia pracy zawodowej w służbach mundurowych, w rządowych lub samorządowych instytucjach zarządzania kryzysowego i ochrony ludności na szczeblach urzędów: gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz koordynowanie bezpieczeństwem w przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych, szkołach i placówkach oświatowych; przygotowanie do nauczania przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

1950

5

edukacja i rehabilitacja

osób

z niepełnosprawnością intelektualną

moduł specjalny, tylko dla tych studentów, którzy ukończyli specjalności nauczycielskie w ramach KRK; edukację na specjalnościach nauczycielskich na studiach II stopnia można poszerzyć o semestr 5, który przygotowuje do pracy nauczycielskiej w szkołach i placówkach specjalnych i integracyjnych dla uczniów-osób niepełnosprawnych intelektualnie w ramach bloku edukacyjnego: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

2300

        

 

 

 


RekrutacjaOnLine

 


SZYBKI KONTAKT Pokaż / Ukryj

Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach

ul. Powstańców 19, 41-400 Mysłowice tel: (32) 225 39 05, (32) 225 35 12

+ dodaj
wyczyść/opróżnij notatnik Wyczyść notatnik wydrukuj Drukuj wydrukuj Zamknij