PN-EN ISO 9001:2009 nr 105505/C/1
>> Jesteś w: Strona główna > Rekrutacja
Notatnik Drukuj PDF
Rozmiar tekstu: A A A

OFERTA USŁUGI EDUKACYJNEJ

Uczelnia prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunku PEDAGOGIKA – I i II stopnia SPECJALNOŚCI

Zajęcia na studiach stacjonarnych realizowane są od poniedziałku do piątku w każdym tygodniu miesiąca.

Zajęcia na studiach niestacjonarnych w systemie zaocznym realizowane są na zjazdach sobotnio-niedzielnych.

Zajęcia na studiach niestacjonarnych w systemie wieczorowym realizowane są w poniedziałki, środy i czwartki w każdym tygodniu miesiąca w godzinach od 16.30 do 20.30.

 

Ponadto, Uczelnia prowadzi:

STUDIA PODYPLOMOWE

 • w systemie zaocznym realizowane są na zjazdach sobotnio-niedzielnych.

 • w systemie wieczorowym realizowane są w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 16.30 do 20.30. 

 

SOCIUS - kompetencje z obszaru pomocy społecznej


Główna siedziba Uczelni

Mysłowice, ul. Powstańców 19,

Dział Rekrutacji pokój 202

Tel. (32) 225 39 05, (32) 225 35 12  

 

DZIAŁ NAUCZANIA/ REKRUTACJA

GÓRNOŚLĄSKIEJ WSP (pok. 202) 

GODZINY URZĘDOWANIA

Obowiązują od 17.11.2014r. do 30.06.2015r.

 

poniedziałek: 08:00-15.00

wtorek: 08:00-17:00

środa: dzień wewnętrzny

czwartek: 08:00-15:00

piątek: 08:00-15:00

sobota: 08.00-15.00 - w terminach zjazdów studentów

(soboty: 20,27.12.2014r.- nieczynne)

 

przerwa 11.00-11.15

 

 

DZIAŁ NAUCZANIA/ REKRUTACJA

GÓRNOŚLĄSKIEJ WSP (pok. 202) 

GODZINY URZĘDOWANIA

Obowiązują od 01.07.2015r. do 30.09.2015r.

 

poniedziałek: 08:00-15.00

wtorek: 08:00-17:00

środa: 08:00-15.00

czwartek: 08:00-15.00

piątek:  08:00-15:00

 

przerwa 11.00-11.15

 


 

ZAPISY 

Warunkiem przyjęcia jest złożenie wymaganych dokumentów. Osoby zainteresowane studiami I - go stopnia studia licencjackie , oraz II - go stopnia studia uzupełniające magisterskie proszone są o składanie następujących dokumentów:

 

Wymagane dokumenty - studia I stopnia

 

 

 

Wymagane dokumenty - studia II stopnia

 

 • kwestionariusz osobowy (.pdf), (rekrutacja on-line)

 • kserokopia świadectwa dojrzałości (maturalnego) + oryginał do wglądu,

 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej + oryginał do wglądu,

 • kserokopia dyplomu studiów I stopnia + oryginał do wglądu,

 • kserokopia suplementu do dyplomu oryginał do wglądu,

 • cztery zdjęcia (kolorowe na jasnym tle, bez nakrycia głowy, 35x45 mm),

 • kserokopia obu stron dowodu osobistego + oryginał do wglądu,

 • zaadresowana koperta wraz ze znaczkiem na list polecony za potwierdzeniem odbioru,

 • 2 zaadresowane koperty ze znaczkami na list polecony,

 • wzór ślubowania,( doc)

 • orzeczenie lekarskie (doc)

 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych oraz regulamin opłat (do podpisu w Dziale Nauczania)

 • osoby niepełnosprawne proszone są o dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności

 • wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych

 • wzór załącznika do umowy edukacyjnej

 

 

Wymagane dokumenty - studia podyplomowe

 

 

ING Bank Śląski ogólny nr konta 70 10 50 12 14 10 00 00 22 22 48 74 86   

 

 

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW DO 1 697,00 ZŁ. MIESIĘCZNIE PRZEZ OKRES DO 10 MIESIĘCY W KAŻDYM ROKU STUDIOWANIA

 


MOŻLIWE MIEJSCA ZATRUDNIENIA (PRZEZNACZENIA ZAWODOWEGO ABSOLWENTA) STUDIA I STOPNIA

 

LP.

SPECJALNOŚCI

MIEJSCE ZATRUDNIENIA

 

1.

pedagogika wczesnoszkolna

 

szkoły podstawowe

2.

pedagogika przedszkolna

 

przedszkola, oddziały przedszkolne

3.

pedagogika resocjalizacyjna

 

zakłady karne: więzienia, areszty śledcze; szkoły podstawowe i gimnazjalne w zakresie pracy pedagoga szkolnego, sądownictwo w zakresie kurateli sądowej

4.

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

 

placówki opieki całkowitej i częściowej: domy dziecka, centra opiekuńczo-wychowawcze, bursy szkolne i internaty, świetlice terapeutyczne i środowiskowe

5.

pedagogika bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego

wydziały bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego urzędów gminnych i powiatowych, służby mundurowe, szkoły podstawowe i gimnazjalne w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego

6.

pedagogika bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego

(specjalizacja nauczycielska)

wydziały bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego urzędów gminnych i powiatowych, służby mundurowe, szkoły podstawowe i gimnazjalne w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego; nauczyciele w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa

7.

pedagogika artystyczna – muzyka i plastyka

(specjalizacja nauczycielska)

 

szkoły podstawowe

8.

opieka dziecięca

żłobki

 

9.

kwalifikowana opieka nad dzieckiem w środowisku domowym

prywatny podmiot zatrudniający osoby wykwalifikowane do opieki na dziećmi (rodzina)

 

 

MOŻLIWE MIEJSCA ZATRUDNIENIA (PRZEZNACZENIA ZAWODOWEGO ABSOLWENTA) STUDIA II STOPNIA

 

LP.

SPECJALNOŚCI

MIEJSCE ZATRUDNIENIA

 

1.

pedagogika resocjalizacyjna z penitencjarystyką

 

zakłady karne: więzienia, areszty śledcze; szkoły podstawowe i gimnazjalne w zakresie pracy pedagoga szkolnego, sądownictwo w zakresie kurateli sądowej; struktury organizacyjne i zarządzające systemem penitencjarnym w okręgu i kraju – zarządy zakładów karnych

2.

pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną

zakłady karne: więzienia, areszty śledcze; szkoły podstawowe i gimnazjalne w zakresie pracy pedagoga szkolnego, tworzenia i wdrażania programów profilaktycznych, patologii szkolnej, rodziny i społecznej; sądownictwo w zakresie kurateli sądowej

 

3.

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z diagnozą i terapią

placówki opieki całkowitej i częściowej: domy dziecka, centra opiekuńczo-wychowawcze, bursy szkolne i internaty, świetlice terapeutyczne i środowiskowe

 

4.

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i opieka społeczna

placówki opieki całkowitej i częściowej: domy dziecka, centra opiekuńczo-wychowawcze, bursy szkolne i internaty, świetlice terapeutyczne i środowiskowe; miejskie, gminne i powiatowe ośrodki pomocy społecznej oraz domy pomocy społecznej i domy seniora w zakresie wsparcia opiekuńczo-wychowawczego

 

5.

edukacja dla bezpieczeństwa z bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym

wydziały bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego urzędów gminnych, powiatowych i wojewódzkich, służby mundurowe, szkoły podstawowe i gimnazjalne w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego; nauczyciele w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa

6.

pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

 

szkoły podstawowe klasy I-III, klasy „0”, przedszkola i oddziały przedszkolne

7.

pedagogika wczesnoszkolna z elementami logopedii

 

szkoły podstawowe klasy I-III, klasy „0” z zastosowaniem wiedzy logopedycznej umożliwiającej wczesne rozpoznawanie wad wymowy i współpraca z logopedą

8.

pedagogika przedszkolna z wspomaganiem logopedycznym

 

przedszkola i oddziały przedszkolne z umiejętnościami wspomagania logopedycznego pracy nauczycielskiej z dzieckiem w wieku przedszkolnym

9.

pedagogika artystyczna z animacją kulturową – muzyka i plastyka

szkoły gimnazjalne – praca nauczyciela przedmiotowego w zakresie edukacji muzycznej i plastycznej

 

10.

edukacja kulturowa

Szkoły średnie – praca nauczyciela przedmiotowego w zakresie edukacji kulturowej

 

11.

Opieka dziecięca z wczesną interwencją

Żłobki i oddziały żłobkowe z umiejętnością wczesnego rozpoznawania problemów rozwojowych dziecka

 


ZapisyOnLine

Aby rozwinąć podmenu, najedź myszką na znak plusa.

SZYBKI KONTAKT Pokaż / Ukryj

Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach

ul. Powstańców 19, 41-400 Mysłowice tel: (32) 225 39 05, (32) 225 35 12

+ dodaj
wyczyść/opróżnij notatnik Wyczyść notatnik wydrukuj Drukuj wydrukuj Zamknij