PN-EN ISO 9001:2009 nr 105505/C/1
>> Jesteś w: Strona główna > Rekrutacja
Notatnik Drukuj PDF
Rozmiar tekstu: A A A

 

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

 

REKRUTACJA KROK PO KROKU

Studia I stopnia, II stopnia oraz studia podyplomowe

 

Rekrutacja na studia odbywa się za pomocą elektronicznego systemu RekrutacjaOnLine

 1. Kandydat wypełnia elektroniczny formularz rejestracyjny, wypełnia informacje dotyczące danych osobowych, adresowych, wykształcenia, deklaruje specjalność studiów, na którą  stara się o przyjęcie.
 2. Kandydat na studia zobowiązany jest  do dokonania wpisu na studia poprzez doniesienie, w wyznaczonym terminie, do Działu Nauczania/Biura Rekrutacji wymaganych dokumentów.
 3. Decyzje w sprawie przyjęcia na studia, wysyłane są do kandydata, za pośrednictwem poczty, na wskazany w elektronicznym formularzu rejestracyjnym adres zamieszkania/adres do korespondencji.
 4. Niedopełnienie tych obowiązków w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją ze studiów.
 5. Przyjmuje się tylko komplet wymaganych dokumentów.
 6. Nie  przyjmuje się dokumentów wysłanych pocztą.
 7. Za błędy w danych wprowadzonych w elektronicznym formularzu rejestracyjnym odpowiedzialność ponosi kandydat.

 

Termin rejestracji w elektronicznym systemie rekrutacji na studia

od 1 lipca do 15 września 2016 r.

Termin składania dokumentów na studia

Kandydaci na studia zobowiązani są do zrobienia wpisu na studia poprzez dostarczenie, w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów w Dziale Nauczania/Biurze Rekrutacji, w dniach: od 1 lipca do 15 września 2016 r.

 

Została uruchomiona dodatkowa rekrutacja na rozpoczynające się w roku akademickim 2016/2017

 

 • studia pierwszego stopnia - specjalność: pedagogika przedszkolna;

 

 • studia drugiego stopnia - specjalności: pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza;

 

 • studia podyplomowe - specjalności: edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie, muzyka - plastyka i arteterapia, logopedia z glottodydaktyką, wczesne nauczanie języka angielskiego.

 

Termin składania dokumentów na studia upływa dnia 30 września 2016 r.Miejsce składania dokumentów na studia

Górnośląska WSP im. Kardynała Augusta Hlonda

 •  ul. Powstańców 19, 41-400 Mysłowice
 •  Dział Nauczania/Biuro Rekrutacji; parter, pokój 103
 •  tel: (32) 77 23 730
 •  e-mail: dziekanat@wsew.edu.pl

Zapytania dotyczące rekrutacji na studia należy kierować na powyższy adres e-mail

 

PEDAGOGIKA I i II stopnia

 

Zajęcia na studiach stacjonarnych realizowane są od poniedziałku do piątku w każdym tygodniu miesiąca.

 

Zajęcia na studiach niestacjonarnych w systemie zaocznym realizowane są na zjazdach sobotnio-niedzielnych.

 

Zajęcia na studiach niestacjonarnych w systemie wieczorowym realizowane są w poniedziałki, środy i czwartki w każdym tygodniu miesiąca w godzinach od 16.30 do 20.30.

 


STUDIA PODYPLOMOWE

 • w systemie zaocznym realizowane są na zjazdach sobotnio-niedzielnych.

 • w systemie wieczorowym realizowane są w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 16.30 do 20.30. 

 


 

DZIAŁ NAUCZANIA/ REKRUTACJA

GÓRNOŚLĄSKIEJ WSP (pok. 103)

GODZINY URZĘDOWANIA:

 • poniedziałek 9:00-14:30 
 • wtorek 9:00-16:30
 • środa dzień wewnętrzny
 • czwartek 9:00-14:30
 • piątek 9:00-14:30
 • sobota 08:00-14:30 (w terminach zjazdów) 

SEKRETARIAT NIECZYNNY W DNIACH:

31 października 2016r. (poniedziałek)

12 listopada 2016r. (sobota)

23 grudnia 2016r. - 2 stycznia 2017r. (przerwa świąteczna) 


 

ZAPISY 

REKRUTACJA

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie wymaganych dokumentów.

 

Wymagane dokumenty - studia I stopnia:

 

 

Wymagane dokumenty - studia II stopnia:

 

 

 

Wymagane dokumenty - studia podyplomowe:

 

 

 

Uchwała Rady Uczelni w sprawie rekrutacji

 

Zarządzenie Rektora w sprawie rekrutacji

 

Zarządzenie Rektora w sprawie dodatkowej rekrutacji

 

Zarządzenie Rektora w sprawie zasad wyboru specjalności


Zarządzenie Rektora w sprawie dodatkowej rekrutacji

 

ING Bank Śląski ogólny nr konta 70 10 50 12 14 10 00 00 22 22 48 74 86   

 

 

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW DO 1 697,00 ZŁ. MIESIĘCZNIE PRZEZ OKRES DO 10 MIESIĘCY W KAŻDYM ROKU STUDIOWANIA

 


MOŻLIWE MIEJSCA ZATRUDNIENIA

(PRZEZNACZENIA ZAWODOWEGO ABSOLWENTA)

STUDIA I STOPNIA – 6 SEMESTRÓW

 

LP.

SPECJALNOŚCI

MIEJSCE ZATRUDNIENIA

CZESNE ZA SEMESTR

1

pedagogika resocjalizacyjna

 

 

przygotowanie pedagogiczne i specjalistyczne do pracy w placówkach resocjalizacyjnych (zakłady penitencjarne, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, w tym ośrodki socjoterapii, zakładach poprawczych dla nieletnich) oraz przygotowanie do wypełniania zadań profilaktycznych i diagnostyczno-terapeutycznych pedagoga szkolnego; kompetencje do pracy w kurateli sądowej, w świetlicy środowiskowej, policyjnej izbie dziecka

1750

2

pedagogika wczesnoszkolna

specjalność nauczycielska

przygotowanie pedagogiczne uprawniające do nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej w ramach zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, w klasach zerowych, przygotowanie do pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

1750

3

pedagogika przedszkolna

specjalność nauczycielska

przygotowanie merytoryczne i metodyczne do pracy nauczyciela przedszkola

1750

4

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

 

przygotowanie teoretyczne i metodyczne do pracy z dziećmi i młodzieżą w centrach opiekuńczo-wychowawczych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, opieki całkowitej i częściowej oraz w świetlicach terapeutycznych i środowiskowych, internatach i bursach szkolnych

1750

5

edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

moduł specjalny, tylko dla tych studentów, którzy ukończyli specjalności nauczycielskie w ramach KRK; edukację na specjalnościach nauczycielskich na studiach I stopnia można poszerzyć o semestr 7, który przygotowuje do pracy nauczycielskiej w szkołach i placówkach specjalnych i integracyjnych dla uczniów-osób niepełnosprawnych intelektualnie w ramach bloku edukacyjnego: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

2300

 

 

 

MOŻLIWE MIEJSCA ZATRUDNIENIA

(PRZEZNACZENIA ZAWODOWEGO ABSOLWENTA)

STUDIA II STOPNIA – 4 SEMESTRY

LP.

SPECJALNOŚCI

MIEJSCE ZATRUDNIENIA

CZESNE ZA SEMESTR

1

pedagogika resocjalizacyjna

przygotowanie pedagogiczne i specjalistyczne do pracy w placówkach resocjalizacyjnych (zakłady penitencjarne, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, w tym ośrodki socjoterapii, zakładach poprawczych dla nieletnich) oraz przygotowanie do wypełniania zadań profilaktycznych i diagnostyczno-terapeutycznych pedagoga szkolnego; kompetencje do pracy w kurateli sądowej, w świetlicy środowiskowej, policyjnej izbie dziecka; absolwent posiada wystarczające przygotowanie do ubiegania się o stanowisko dyrektora w wyżej wymienionych miejscach zatrudnienia zgodnie z ogłoszoną procedurą konkursową i przy spełnieniu warunku wymaganego stażu pracy oraz doświadczenia zawodowego

1950

2

pedagogika przedszkolna

i pedagogika wczesnoszkolna

specjalność nauczycielska

 

przygotowanie pedagogiczne uprawniające do nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej w ramach zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, w klasach zerowych, przygotowanie do pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych; absolwent posiada wystarczające przygotowanie do ubiegania się o stanowisko dyrektora w wyżej wymienionych miejscach zatrudnienia zgodnie z ogłoszoną procedurą konkursową i przy spełnieniu warunku wymaganego stażu pracy oraz doświadczenia zawodowego

1950

3

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

przygotowanie teoretyczne i metodyczne do pracy z dziećmi i młodzieżą w centrach opiekuńczo-wychowawczych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, opieki całkowitej i częściowej oraz w świetlicach terapeutycznych i środowiskowych, internatach i bursach szkolnych; absolwent posiada wystarczające przygotowanie do ubiegania się o stanowisko dyrektora w wyżej wymienionych miejscach zatrudnienia zgodnie z ogłoszoną procedurą konkursową i przy spełnieniu warunku wymaganego stażu pracy oraz doświadczenia zawodowego

1950

4

edukacja dla bezpieczeństwa z bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym

specjalność nauczycielska

przygotowanie pedagogiczne; przygotowanie merytoryczne i umiejętności do podjęcia pracy zawodowej w służbach mundurowych, w rządowych lub samorządowych instytucjach zarządzania kryzysowego i ochrony ludności na szczeblach urzędów: gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz koordynowanie bezpieczeństwem w przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych, szkołach i placówkach oświatowych; przygotowanie do nauczania przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

1950

5

edukacja i rehabilitacja

osób

z niepełnosprawnością intelektualną

moduł specjalny, tylko dla tych studentów, którzy ukończyli specjalności nauczycielskie w ramach KRK; edukację na specjalnościach nauczycielskich na studiach II stopnia można poszerzyć o semestr 5, który przygotowuje do pracy nauczycielskiej w szkołach i placówkach specjalnych i integracyjnych dla uczniów-osób niepełnosprawnych intelektualnie w ramach bloku edukacyjnego: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

2300

      


RekrutacjaOnLine

 


SZYBKI KONTAKT Pokaż / Ukryj

Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach

ul. Powstańców 19, 41-400 Mysłowice tel: (32) 77 23 700

+ dodaj
wyczyść/opróżnij notatnik Wyczyść notatnik wydrukuj Drukuj wydrukuj Zamknij